coaching personal

El coaching personal treballa sobre els objectius personals del client/a en totes les seves dimensions: la vida privada, la professió, la salut i les relacions, obrint-se per abastar molts altres aspectes de la seva vida, com la dieta, les relacions de parella i amb els fills o el seu grau de satisfacció amb el treball, la seva carrera o les seves condicions de vida.

El coachee (client) juntament amb el seu coach es planteja un pla d’acció per aconseguir els seus objectius, partint de la mateixa dinàmica del coaching.Descobrir el propi potencial, desenvolupar les habilitats, guanyar autoconfiança, augmentar l'autonomia, en una relació confidencial, personal i d’absoluta confiança en la qual es crea un espai que pertany al client per complert.Alícia Vallespí