20.9.08

Fractals i patrons de comportament

Un fractal és un objecte semi geomètric l’estructura bàsica del qual es repeteix a diferents escales, amb la particularitat de que pot generar estructures similars en qualsevol escala d’observació.
Pot semblar un pèl complicat però en realitat és molt fàcil, i mirar el video facilita molt la comprensió.

La natura n’està plena d’objectes fractals, només cal observar els núvols, les muntanyes, o els flocs de neu. Succeeix en el desenvolupament evolutiu de la matèria biològica, que es produeixen salts qualitatius en les formes biològiques que donen lloc a noves realitats més complexes, com és el cas de les fulles que presenten una morfologia similar a les de les petites branques de les quals formen part que, alhora, presenten una forma similar a la de la branca, que també és similar a la forma de l’arbre, i en canvi, qualitativament no és el mateix una fulla que una branca o que un arbre.

D’una forma similar, les nostres estructures de pensament i els nostres comportaments, segueixen uns patrons que es repeteixen en diferents nivells, sovint d’una forma recursiva, i amb repeticions cícliques en diferents escales de les mateixes estructures, és a dir, en diferents moments i tipus de situacions.

D'aquesta manera, i aplicable a nosaltres mateixos o a les nostres relacions amb els altres, resulta molt més productiu buscar i identificar el patró subjacent, que dedicar-nos a analitzar i analitzar fins a l’infinit, perquè mai arribarem al final, i sempre trobarem més informació.

Altres formes presents a la natura i que podem extrapolar al funcionament del nostre cervell són les simetries i els espirals, però d’aquestes ja en parlarem un altre dia.