perquè coaching?

Definir quines qualitats, habilitats i capacitats es necessiten o cal desenvolupar per assolir objectius personals o professionals. Descobrir quin és el potencial propi, guanyar autoconfiança i augmentar la pròpia autonomia. Explorar aquestes qüestions de la mà d’ algú que ens ajudi a realitzar una nova tasca, a millorar el rendiment en la nostra professió, a desenvolupar una nova habilitat o a resoldre un problema. Tot això és el coaching.

El coaching és un procés d’entrenament personalitzat que fa de pont entre el que som ara i el que desitgem ser, mitjançant una sèrie de tècniques combinades que ens ajuden a crear-nos un auto-coneixement que ens porta a aquí i a ara i des d’aquesta posició, clarificar objectius i marcar el desenvolupament d’aquests, buscant les respostes dins nostre.

La figura del coach va sorgir als anys 80 a l’esport americà per tal de millorar el rendiment dels atletes d’elit, un cop adaptat i millorat, aquest concepte es va estendre al camp empresarial on s’ha demostrat molt eficaç en el desenvolupament dels equips directius. A principis dels 90 es va començar a practicar en l’àmbit personal i avui s’ha convertit en una professió completament nova, diferent del consell, la formació o la consultoria.

Les habilitats del coaching poden aplicar-se a diferents àrees, que comparteixen els mateixos patrons: establiment d’objectius i valors i construcció d’habilitats pel futur, tenint en compte que no es centra l’atenció en entendre i fixar el passat sinó en comprendre el present i dissenyar el futur.

 
BASES DEL COACHING

•OBJECTIUS. Es centra en el que es desitja, en el propi objectiu i en com aconseguir-lo.

•VALORS. Estimula a conèixer els propis valors i a viure’ls en l’assoliment dels objectius.

•CREENCES LIMITADORES. El qüestionament de les creences limitadores i el reforçament de les positives mitjançant tot un seguit de tasques que proporcionen feedback.


“(...)És una relació continuada que ajuda a obtenir resultats extraordinaris en la vida, professió, empresa o negocis de les persones. Mitjançant el procés de coaching, el client aprofundeix en el seu coneixement, augmenta el seu rendiment i millora la seva qualitat de vida.... El coaching accelera l’avanç dels objectius del client, en proporcionar major enfocament i consciència de les seves possibilitats d’elecció. Es pren com a punt de partida situació actual del client i es centra en allò que està disposat a fer per tal d’arribar on li agradaria estar en el futur....” (The international coach federation, ICF).


A través de les tècniques i processos de coaching, el coach ajuda els seus clients a fer millor allò que ja saben fer, potenciant totes les seves habilitats i descobrint noves possibilitats. La relació que s’estableix entre el client i el coach és confidencial, personal i d’absoluta confiança, en la qual es crea un espai que pertany completament al client. En aquesta relació el coach serveix de llum per clarificar objectius, perspectives, preguntes, opcions i crear plans d’acció. Per tant, acompanya al seu client en l’experiència de l’aprenentatge i l’anima, inspira i motiva a portar els plans a la pràctica.


Si estàs interessat/da en fer una sessió de coaching, et pots posar en contacte amb mi, al correu aliciavallespi@gmail.com.


Alícia Vallespí