formacióEn qualsevol empresa o organització sotmesa a un procés de canvi, la formació ha de tenir un paper important. Un canvi en l’organització comporta modificacions en els objectius, les funcions i les tasques i per tant, es modifiquen les capacitats i habilitats necessàries en els membres de l’organització.

La formació, com a política de personal que és, és una política instrumental, és a dir, al servei d’altres polítiques de l’organització. La formació en si mateixa no té objectius, ja que formem per ajudar que l’empresa assoleixi determinats objectius d’ordre superior, per tant els objectius de la formació són operatius i intermediaris en l’àmbit organitzatiu.
Entendre la formació com una política de suport a les decisions de canvi, és la versió més tova de la formació en relació amb el canvi organitzatiu. La més radical, a l’altre extrem, ens porta a les organitzacions amb processos de canvi basats en l’aprenentatge permanent, que transcendeix el concepte formal de formació.
Al mig dels dos extrems trobem la definició de la formació com una política generadora de processos de canvi, es tracta d’aprofitar el potencial de reflexió i creació que pot oferir un espai i un temps formatius. Aquesta és una formació més centrada en els processos que en els continguts, on la planificació formativa se centra moltes vegades en visions i escenaris de futur.FORMACIONS QUE IMPARTEIXO:

ÀREA COMUNICACIÓ
Habilitats comunicatives
• Presentacions en públic
•Tècniques de comunicació assertiva
• Tècniques de negociació
• Atenció al públic
• Atenció telefònica
ÀREA DESENVOLUPAMENT D’HABILITATS
Gestió de l’estrès
• Intel•ligència emocional


ÀREA ORGANITZACIÓ
• Gestió del temps, delegació y organització de tasques
• Direcció de reunions


ÀREA EQUIPS
• Lideratge i direcció d’equips de treball
• Eines de coaching pel lideratge
•Desenvolupament del directiu-coach
• Habilitats directives
• Formació d’equips de treball
• Gestió de conflictes als equips de treball


ÀREA CENTRES EDUCATIUS
• Educació i intel•ligència emocional
• Resolució de conflictes i mediació
• Eines de coaching a l’acció tutorial
• Desenvolupament de projecte de convivència als centres
ALGUNES DE LES FORMACIONS QUE HE IMPARTIT: 

§  Universitat Rovira i Virgili. Formació de formadors. Cursos: “Formació de nous formadors, rol i  funcions del formador”. 
§  Universitat Rovira i Virgili. Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia. Ponència "El coaching com a professió". (2008)    Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia. II Congrés Educació Avui: La pràctica innovadora. "Coaching, una eina de desenvolupament per a equips docents". 
§  Universitat Rovira i Virgili. ICE. Formació de docents. “Intel.ligència i educació emocional”. 
§  Universitat Rovira i Virgili. FUNDACIÓ URV. Postgrau Especialista Universitari en Direcció i Gestió de Centres Docents. Mòdul lideratge. 4 edicions.


§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Curs: "Habilitats de Coaching". 
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Cursos: "Habilitats comunicatives bàsiques en l'àmbit professional". 
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Cursos: "Tècniques de comunicació assertiva". 
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Curs: “Dinàmica i gestió d’equips de treball. Intern Ajuntament de Tortosa". 
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Curs: "Introducció a l’administració local ". 
§  Diputació de Tarragona. Àrea de RRHH. Cursos: "Lideratge i gestió d'equips de Treball". (2011)
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Cursos: "Atenció a la ciutadania". 
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Cursos: "Habilitats directives per a comandaments intermedis". 
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Cursos: "Comunicació en l’equip de treball".
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Cursos: "Organització, planificació i gestió del temps". 
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Cursos: "Habilitats de comunicació assertiva en situacions conflictives. Atenció al públic". 
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. BASE. Cursos: "Gestió de conflictes a l’àmbit laboral". 
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Curs: "Funció directiva i qualitat en la gestió de serveis públics". 
§  Diputació de Tarragona. Àrea de RRHH. Desenvolupament programa de coaching directiu. 
§  Diputació de Tarragona. CPEE ALBA, i CPEE Sant Jordi. Cursos: Fitness emocional, treball en equip i assertivitat. 
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Cursos: “Parlar en públic i fer presentacions eficaces”. 
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Moderació Comunitat de pràctica: “Les visites biològiques dels infants amb mesures de protecció”. 
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Cursos: “Sigues el teu propi coach”. 
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Cursos: "Treball en equip per a persones amb comandament". 
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Cursos: "Treball en equip per a persones sense comandament". 
§  Diputació de Tarragona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Tarragona i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Cursos: “Gestió de conflictes en l’atenció al públic”. 

§  Diputació de Barcelona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Barcelona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Curs: "Eines de comunicació interna”. Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
§  Diputació de Barcelona. Pla agrupat per a la formació continua de la Diputació de Barcelona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Curs: "Parlar en Públic”. 


§  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Formació de docents. Cursos: “Gestió del Temps i Organització d'Equips”. 
§  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Formació de docents. Cursos: “Intel.ligència i Educació emocional”.
§  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Formació de docents. Cursos: “Convivència i gestió de conflictes”.  
§  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Formació de docents. Cursos: “Eines de Coaching per a l'acció tutorial”. 
§  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Formació de formadors. Curs: “Eines de Coaching aplicades a la Pràctica Reflexiva”. Membres del Seminari permanent de formadors d'innovació educativa.  
§  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. CRP Alt Camp. Membres del Seminari permanent de caps d’estudis. “Habilitats socials i lideratge”. 
§  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. CRP Montsià. Formació de directors de centres educatius. “Lideratge”. 
§  Moviment de Renovació pedagògica de les Terres de l’Ebre. Cursos: “Coaching per docents”. 
§  Centre de Recursos Pedagògics de la Ribera d’Ebre. Xerrada: “Motivació en temps de canvis”. Lliçó inaugural curs 2013-14.
§  Col·legi oficial de Doctors i llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Curs: “Ser o no ser docent: el desenvolupament personal i professional dels docents”. 
§  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. CRP Tarragonès. Membres del Seminari permanent de caps d’estudis. “Lideratge i gestió de la convivència als centres docents”. §  Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Escola Puigcerver, Reus. Cursos: “Gestió de conflictes i mediació escolar”. “Assertivitat”. “Fitness Emocional”.
§  Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Ajuntament de Montroig. Curs: “Atenció al públic”. 
§  Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Diverses residències geriàtriques. Cursos: “Gestió emocional en l’atenció a l’usuari”. 


§  Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Cursos: “Lideratge i gestió del temps”. 
§  Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Cursos: “Eines per al Lideratge: gestió del temps i assertivitat”.
§  Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Cursos: “Tècniques d’expressió oral”. 
§  Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Cursos: “Direcció d’equips de treball”. 
§  Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Cursos: “Motivació d’equips de treball”. 
§  Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Cursos: “Auto diagnòstic, qualitat personal i lideratge”. 


§  Coaching Corporation. Formadora Màster Coaching
§  Ajuntament de Barcelona. Institut de cultura. Curs: “Gestió de l'Estrès”. 
§  Ajuntament de Tarragona. Servei Municipal d'Ocupació: Tallers sobre processos de selecció de personal dirigits a alumnes de Formació Professional
§  Ajuntament de Tarragona. Curs: Lideratge i Comunicació. 
§  REPSOL IPF. Cursos: Gestió i motivació d'Equips de treball. 
§  Cambra de Comerç Navegació i Indústria de Reus. Curs: “Presentacions en públic”. 
§  Ajuntament de Tarragona. Suport al projecte de disseny i desenvolupament de serveis d'administració electrònica i pla de modernització. 
§  ABENGOA. Programa de coaching desenvolupament directiu, comandaments intermedis. 
§  Ajuntament d’Amposta. Tallers: “Coaching per l’emancipació”. 
§  Ajuntament El Prat de Llobregat. Curs: “ Gestió de conflictes en l’atenció al públic”. 
§  Real Sociedad de Fútbol. Formación y coaching emocional. Departamento de porteros. Temporada 2012-13.
§  Fundación Real Federación Española de Fútbol. Madrid, Las Rozas. VI Curso  de Especialista en Entrenamiento de porteros Especialidad Fútbol. “Herramientas de coaching para el entrenador de porteros”. 
§  Forestal Catalana S.A. Mediació de conflictes, Colla Tarragona. 
§  Ajuntament d’Amposta. Tallers: “Motiva’t tu pots”. 
§  Ajuntament de Calafell. Cursos: “Habilitats comunicatives i relacionals per comandaments”. 
§  Institut Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya. Cursos: “Gestió de conflictes en l’equip de treball”. 
§  CEPTA (Confederació empresarial de la Província de Tarragona). Cursos: “Parlar en públic”.