coaching executiu

El coaching executiu, treballa amb persones que ocupen posicions de lideratge en alguna organització. Sovint l’executiu ocupa una posició solitària, es suposa que té totes les respostes quan els altres acudeixen a ell buscant una guia, que en moltes ocasions no sap exercir.

El coach ajuda els directius a descobrir els seus punts forts per tal d’organitzar un pla d’acció amb el qual superar els possibles obstacles en el seu lideratge i augmentar el seu valor per l’organització.

L’executiu, acompanyat per un coach, es transforma en un professional més eficient en modificar el seu estil de gestió.

Alícia Vallespí